top of page

Jaarrapportage 2018. In opdracht van Tocardo heeft Bluespring een multidisciplinair onderzoeks- en monitoringproject geïnitieerd.

Monitoring getijdenturbines Ooster-scheldekering

  • Rapportage van het onderzoek van milieueffecten op de natuurwaarden in de Oosterschelde en de aangrenzende Voordelta. Bijvoorbeeld effecten op stroming en verandering in stroombeeld, vermindering getijdeamplitude en invloed op zandhonger, ontwikkeling van zeehonden en bruinvissen  en mogelijke aanvaringen met turbines. In 2017 is additioneel een analyse van zeehonden-trackdata gedaan.

bottom of page